Realitní slovník

B

Byt

Bytová jednotka

Bytové družstvo

 

Č

Členská schůze

D

Daň z nabytí nemovitých věcí

Družstevní byt

Družstevní podíl

Dům

F

Fond oprav

G

Garáž

Garážové stání

J

Jistota (kauce)

K

Katastr nemovitostí

Kupující

N

Nájem bytu

Nájemce

Nájemné

Návrh na zápis do katastru nemovitostí

O

Obdarovaný

 

P

Parcela

Poplatky spojené s užíváním bytu

Pověřený vlastník

Pozemek

Prodávající

Pronajímatel

Provize

Předseda SVJ

 

S

Shromáždění SVJ

Služebnost

Služebnost bytu

Směrná hodnota

Společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Společné části domu

Společné jmění manželů (SJM)

Spoluvlastnictví

Srovnávací daňová hodnota

Stanovy

Stavební bytové družstvo

 

V

Věcné břemeno

Výbor SVJ

 

Z

Zálohy na poplatky spojené s užíváním bytu

Zjištěná cena

Znalecký posudek