« Zpět na seznam slovíček

Likvidita je pojem, který je těžko uchopitelný svou definicí. Obecně lze říci, že pokud je něco likvidní, je to tzv. lehce převoditelné. Nejčastěji se hovoří o penězích, kdy v případě, že někdo vlastní majetek, tak to ještě neznamená, že je likvidní, protože se může na peníze přeměnit obtížněji (například nemovitosti – u nich obvykle trvá dlouho, než se prodají, a tak se přemění na peníze).

Abychom si vysvětlení pojmu zjednodušili, lze říci, že likvidita je synonymum pro disponibilní peněžní prostředky. Likvidita také možné chápat jako míru schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi krýt včas, v požadované podobě a na požadovaném místě všechny své splatné závazky, a to při minimálních nákladech. Likvidita je v tomto smyslu otázkou míry a času, jak je subjekt schopen dostát svým závazkům.

Lze tedy shrnout, že likviditou rozumíme schopnost určitého aktiva (majetku, pohledávek, zásob atd.) přeměnit se v peníze v co nejkratším čase.

« Zpět na seznam slovíček