Právní služby v oblasti nemovitostí

Převody – koupě a prodej nemovitostí (byty, domy, pozemky)

 • příprava či revize kompletní dokumentace
 • moje smlouvy jsou bezvýhradně akceptovány bankami
 • vyjednání podmínek s protistranou
 • právní prověření nemovitostí před jejich koupí (due diligence)
 • osobní asistence u podpisu smluv, úřední ověření podpisů
 • návrh na zápis do katastru nemovitostí

Zástavní smlouvy, věcná břemena, exekuce

 • příprava, připomínkování a vyjednávání podmínek smluv
 • řešení komplikovaných převodů (zástavní práva, exekuce atd.)

Nájemní smlouvy

 • nájemní smlouvy na byty
 • nájemní smlouvy na komerční prostory

Právní servis pro realitní kanceláře

 • zprostředkovatelské smlouvy
 • rezervační smlouvy
 • kupní smlouvy
 • advokátní úschova
 • ověřování podpisů
 • návrh na vklad do katastru nemovitostí

Školení pro RK

 • právní základy pro realitní makléře
 • GDPR v realitách
 • AML a realitní kanceláře

Podnikatelské poradenství a obchodní společnosti

 • zahájení podnikání, povinné registrace
 • zakládání obchodních společností
 • obchodní smlouvy, všeobecné obchodní podmínky
 • odpovědnost statutárních orgánů společnosti
 • obchodní rejstřík

Právní služby pro SVJ

 • založení, stanovy
 • prohlášení vlastníka
 • další právní agenda

Právní služby pro bytová družstva

 • založení, stanovy
 • další právní agenda

GDPR v realitách

 • pomoc s přípravou na GDPR realitní kanceláře, SVJ, bytová družstva
 • vypracování nezbytných dokumentů a nastavení procesů
 • školení pro klienty a jejich pracovníky

AML (zákon proti praní špinavých peněz)

 • vypracování potřebných dokumentů pro soulad s příslušnou legislativou
 • specializace na AML pro realitní kanceláře
 • školení pro klienty a jejich pracovníky

Cena právních služeb

Pracuji za předem sjednané ceny. Odměnu stanovuji hodinovou sazbou 1.700 Kč/hod. (zaváděcí ceny) s uvedením maximální ceny za první – zpravidla časově nejnáročnější úkon (1. návrh či kontrola smluv, analýza situace apod.). Více rovněž níže v mých Balíčcích služeb. Úvodní telefonickou konzultaci do 15 minut neúčtuji. Nepřipočítávám DPH.

Balíčky služeb