Právní služby v oblasti nemovitostí

Převody nemovitostí (byty, domy, pozemky)

 • příprava či revize kompletní dokumentace pro prodej či nákup nemovitostí
 • moje smlouvy jsou bezvýhradně akceptovány bankami
 • vyjednání podmínek s protistranou
 • právní prověření nemovitostí před jejich koupí (due diligence)
 • osobní asistence u podpisu smluv, úřední ověření podpisů
 • návrh na zápis do katastru nemovitostí

Právní servis pro realitní kanceláře

 • zprostředkovatelské smlouvy
 • rezervační smlouvy
 • kupní smlouvy
 • advokátní úschova
 • ověřování podpisů
 • katastrální návrhy

Zástavní smlouvy, věcná břemena, exekuce

 • příprava, připomínkování a vyjednávání podmínek smluv
 • řešení komplikovaných převodů (zástavní práva, exekuce atd.)

Podnikatelské poradenství a obchodní společnosti

 • zahájení podnikání, povinné registrace
 • zakládání obchodních společností
 • obchodní smlouvy, všeobecné obchodní podmínky
 • odpovědnost statutárních orgánů společnosti
 • obchodní rejstřík

Správa nemovitostí, nájmy

 • nájemní smlouvy
 • vymáhání pohledávek

Cena právních služeb

Pracuji za předem sjednané ceny. Odměnu stanovuji hodinovou sazbou 1.500 – 1.800 Kč/hod. (zaváděcí ceny) s uvedením maximální ceny za první – zpravidla časově nejnáročnější úkon (1. návrh či kontrola smluv, analýza situace apod.). Více rovněž v mých Balíčcích služeb. Úvodní telefonickou konzultaci do 15 minut neúčtuji. Nepřipočítávám DPH.

Balíčky služeb