« Zpět na seznam slovíček

Pokud je nemovitost ve spoluvlastnictví více osob, ze zákona platí, že každý ze spoluvlastníků je úplným vlastníkem svého podílu a zároveň každý spoluvlastník má právo k celé věci. Tedy spoluvlastnictvím nemovitost nelze reálně rozdělit, že například jednomu spoluvlastníku patří pouze první patro budovy a druhému pouze druhé patro. K podobnému dělení je potřeba například v budově vymezit jednotky nebo nezastavěný pozemek rozdělit na více pozemků.

Ke spoluvlastnictví se dále vztahuje problematika správy společné nemovitosti či předkupní právo, které bylo od 1.1.2018 znovu zakotveno do občanského zákoníku, ale od 1.7.2020 bylo opět prakticky zrušeno (je zachováno pouze pro specifické případy dědění a to ještě v časově omezené lhůtě).

« Zpět na seznam slovíček