« Zpět na seznam slovíček

Úrok je zpravidla procentuálně vyjádřenou částí jistiny (částka, ze které se úroky platí) za určité časové období, typicky za rok. Rozlišujeme úroky smluvní (sjednané) a úroky z prodlení (sankce za nesplnění dluhu řádně a včas).

Úroky tvoří příslušenství pohledávky. Z pohledu dlužníka představují úroky cenu za jeho dluh.

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář nadále poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Omezujeme pouze osobní schůzky, jednání i podpisy smluv jsou organizovány na dálku, což nemá žádný vliv na jejich platnost. Koukněte na náš aktuální článek o změnách: https://ilonacernochova.cz/koronavirus-a-podpisy-kupnich-smluv-na-nemovitosti-co-je-jinak/.