« Zpět na seznam slovíček

Úrok je zpravidla procentuálně vyjádřenou částí jistiny (částka, ze které se úroky platí) za určité časové období, typicky za rok. Rozlišujeme úroky smluvní (sjednané) a úroky z prodlení (sankce za nesplnění dluhu řádně a včas).

Úroky tvoří příslušenství pohledávky. Z pohledu dlužníka představují úroky cenu za jeho dluh.

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Je již opět možné sjednat si osobní schůzku.