Úroky

« Zpět na seznam slovíček

Úrok je zpravidla procentuálně vyjádřenou částí jistiny (částka, ze které se úroky platí) za určité časové období, typicky za rok. Rozlišujeme úroky smluvní (sjednané) a úroky z prodlení (sankce za nesplnění dluhu řádně a včas).

Úroky tvoří příslušenství pohledávky. Z pohledu dlužníka představují úroky cenu za jeho dluh.

V advokacii jsem 13 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Hledáte-li právníka pro váš realitní byznys nebo potřebujete poradit s koupí či prodejem nemovitosti, ušetřím vám starosti, čas a peníze.

« Zpět na seznam slovíček