Bezpečný převod nemovitosti i peněz

Prodáváte nebo kupujete byt, dům či pozemek a máte obavy ze ztráty peněz? Sjednejte si úschovu peněz a neriskujte.

Nabízíme nejbezpečnější advokátní úschovu na trhu, podrobnosti čtěte NÍŽE.

Bezpečnost advokátní úschovy je naší nejvyšší prioritou

Na trhu jsou řádově tisíce subjektů, které úschovu nabízí. Jsou mezi nimi zásadní rozdíly. Při výběru „toho vašeho“ schovatele buďte důkladní a řádně si osobu, které své peníze svěříte, prověřte.

Od 5 500 Kč

je cena za kompletní provedení advokátní úschovy u nás včetně podpisové schůzky a úředního ověření podpisů.

Automaticky počítáme s tím, že do úschovy přijmeme i listiny (kupní smlouvu s úředně ověřenými podpisy smluvních stran a návrh na vklad), kdy po připsání kupní ceny na úschovní účet tyto listiny doručíme na katastrální úřad.

Až 18 000 Kč ušetříte  oproti ceně u notáře či v bance

na nákladech za úschovu částky vyšší než 10 mil. Kč. Pokud Vám současně připravíme i smlouvu kupní, bude úspora ještě vyšší.

Notář si za úschovu kupní ceny účtuje odměnu dle notářského tarifu, kdy pro úschovu částky ve výši 10 mil. Kč činí odměna 23 600 Kč + DPH. Částka ještě naroste, pokud notář přijme do úschovy i listiny. Notář může samozřejmě také sepsat kupní smlouvu, kdy pokud ji sepíše jako „obyčejnou“ listinu, nikoliv ve formě notářského zápisu, nemůže se řídit notářským tarifem. Sepis kupní smlouvy pak spadá pod poskytování právní pomoci a řídí se dle § 10 notářského tarifu advokátním tarifem. Za sepis kupní smlouvy a návrhu na katastr si tedy notář navíc k odměně za úschovu naúčtuje smluvní odměnu ve výši dle dohody s klientem.

Ceny bankovních úschov se dle našich zkušeností z poslední doby pohybují do 10 000 Kč pro úschovu částek vyšších než 10 mil. Kč. Cena se nezdá být nijak přemrštěná, ale je nutné si uvědomit, že banka Vám kupní smlouvu nikdy nesepíše a nevezme ani listiny do úschovy. Tedy je potřeba mít v zádech advokáta či notáře, který Vám kupní smlouvu sepíše a následně ji s úředně ověřenými podpisy smluvních stran a s návrhem na katastr u sebe uschová, dokud nebude kupní cena připsána na úschovní účet. Dále platí, že banky v úschovních smlouvách jen nerady cokoliv upravují. Své smlouvy posílají smluvním stranám k nahlédnutím ve formátu .pdf a o každou úpravu je potřeba zvlášť žádat. Při větším objemu úprav jsou s tím spojeny i další poplatky.

2 pracovní dny je lhůta, v níž vyplatíme 99 % úschov

V naší smlouvě o úschově standardně ponecháváme lhůtu maximálně 5 pracovních dnů po splnění výplatních podmínek jako lhůtu pro nás k provedení platby ve prospěch strany prodávající (či ve prospěch jiných subjektů dle pokynů k výplatě nastavených ve smlouvě o úschově). V této lhůtě tedy musíme stáhnout aktuální list vlastnictví a zkontrolovat splnění výplatních podmínek ve smlouvě o úschově (převod vlastnického práva, popř. výmaz původního zástavního práva, neexistence jiných zatížení a jiné).

Díky spolehlivým zaměstnancům a dobře nastavenému systému se k nám informace o pravděpodobném splnění výplatních podmínek dostává včas tak, že partneři kanceláře stíhají osobně zkontrolovat potřebné podklady a zadat platbu v 99 % případů do 2 pracovních dnů.

2 advokáti vždy pečlivě kontrolují výplatu každé částky z úschovy

– a to osobně partneři kanceláře Mgr. Jan Zajíček a JUDr. Ilona Černochová, LL.M.. Před provedením samotné platby je samozřejmě stěžejní zkontrolovat splnění všech podmínek pro výplatu finančních prostředků z úschovy, které si strany v konkrétním případě ve smlouvě domluvily. U kupní smlouvy se tedy typicky jedná o kontrolu převodu vlastnictví na stranu kupující, ale dále se výplatní podmínky můžou lišit. Někdy se vyplácí i provize zprostředkovateli, či se částka odesílá na více účtů strany prodávající, popřípadě jednotlivým spoluvlastníkům na straně prodávající.

Výjimkou není ani čekání s výplatou na dokončený výmaz původního zástavního práva strany prodávající, jímž měla zajištěný úvěr ke koupi této nemovitosti v minulosti. Často se v tomto případě můžeme setkat minimálně s pozastávkou části kupní ceny v řádech nižších stovek tisíc korun. Pro některé kupující je důležité, že dojde ke včasnému předání, proto si pozastávkou kupní ceny můžou ošetřit i předání s podepsaným předávacím protokolem.

K podepsaným smlouvám se proto před výplatou finančních prostředků z úschovy důkladně vracíme, partneři kanceláře vždy osobně kontrolují všechny podmínky pro výplatu ve smlouvách obsažené a stáhnou aktuální list vlastnictví, který pečlivě prostudují.

100 000 000 – částka, na kterou jsou naše úschovy pojištěny

Máme uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou schovatelem při výkonu advokacie s limitem pojistného krytí ve výši 100 000 000 Kč, což je limit nadstandardně vysoký v porovnání s povinným limitem ve výši 7 000 000 Kč, který má automaticky každý samostatný advokát v rámci povinného základního advokátního pojištění.

Naše pojištění s nadstandardním limitem nám kryje záda i pro případy neúmyslného lidského pochybení, jako je překlep v čísle úschovního účtu uvedeného v naší úschovní smlouvě nebo naopak překlep v čísle účtu strany prodávající při výplatě kupní ceny z úschovy. Těmto omylům se samozřejmě snažíme vyhnout především systémem dvojí kontroly čísla úschovního účtu vyplněného ve smlouvě o úschově v dostatečném předstihu před tím, než má dojít k jejímu podpisu.

Při kontrole smluv sepsaných jinými kolegy advokáty, kteří zároveň provádí úschovu kupní ceny, vždy vyzýváme k předložení potvrzení o výši jejich pojistného limitu, pokud uschovaná částka převyšuje částku 7 000 000 Kč, což je limit v rámci povinného základního advokátního pojištění. V opačném případě nepovažujeme advokátní úschovu kupní ceny za bezrizikovou.

50+ realitních klientů

je počet klientů, pro něž dlouhodobě poskytujeme úschovy a kteří patří mezi špičku na trhu. Zde se můžete podívat, kdo z realitního trhu například patří mezi naše stálé klienty. S čistým svědomím můžeme říct, že naše spolupráce jsou dlouhodobé a fungující. Máme za léta praxe již kvalitně nastavený systém počínaje získáním všech potřebných dokumentů a informací od klientů, ať už jednáme se zprostředkujícím makléřem či přímo s prodávajícím a kupujícím. Víme, na co se zeptat, a které podklady získat, aby naše práce byla efektivní. V průběhu transakce, kdy je uschovaná částka připsána na účet advokátní úschovy a čeká na vyplacení, transparentně informujeme všechny účastníky úschovní smlouvy o jakémkoliv pohybu na účtu advokátní úschovy, typicky prostřednictvím e-mailu, který nám strany sdělí, nebo jiným způsobem dle dohody.

Jste-li makléř či obchodní společnost podnikající na realitním trhu, rádi vás zasvětíme do našeho know-how, a budete-li vy i vaši klienti spokojení, garantujeme vám možnost dlouhodobé spolupráce.

Zajímá Vás více?

Potřebujete zajistit úschovu nebo potřebujete ještě něco dovysvětlit? Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.