« Zpět na seznam slovíček

Flexibilita nebo-li ohebnost a pružná přizpůsobivost, je vlastnost řazená dle Centrální databáze kompetencí Ministerstva práce a sociálních věcí mezi tzv. měkké kompetence (http://kompetence.nsp.cz/), kdy člověk s nejvyšší mírou flexibility je definován jako člověk, který aktivně prosazuje změny a přebírá za ně zodpovědnost, je iniciátorem nových myšlenek, má inovativní a kreativní myšlení, dále zpochybňuje stereotypy a zavedené postupy, vhodně volí styly a metody práce s ohledem na ostatní, kontext, situaci a v neposlední řadě se trvale se rozvíjí a obohacuje své znalosti a dovednosti.

V právní praxi se často mluví například o flexibilní pracovní době a na trhu s nemovitostmi o flexibilní hypotéce – více viz flexibilní hypotéka.

« Zpět na seznam slovíček