Bydlení

« Zpět na seznam slovíček

Bydlení chápeme jako užívání bytu, či domu na základě právního důvodu, typicky na základě nájemní smlouvy, či vlastnictví nemovitosti. Bydlení primárně zajišťuje základní lidské potřeby jako přístřeší a soukromí. Jako bydlení nelze chápat užívání převážně k podnikatelským účelům.

« Zpět na seznam slovíček