« Zpět na seznam slovíček

Realitní smlouva je dle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) účinného od 3.3.2020, jednak

smlouva o nabytí vlastnického práva k nemovité věci. A stejně tak je realitní smlouvou smlouva o nabytí práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo používat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor, ledaže se jedná o ubytování.

Zjednodušeně řečeno se tedy jedná např. o zprostředkování koupě nebo nájmu.

« Zpět na seznam slovíček