« Zpět na seznam slovíček

Převodem se rozumí převod práv a povinností, typicky převod vlastnického práva, a to na základě projevu vůle stran. Nejčastějším převodním právním jednáním je uzavření kupní smlouvy. (srov. Přechod)

« Zpět na seznam slovíček