Katastrální mapa

« Zpět na seznam slovíček

Katastrální mapa je státním mapovým dílem velkého meřítka v digitální formě. Obsahem katastrální mapy je polohopis a popis.

Polohopis obsahuje zejména zobrazení hranic pozemků, katastrálních území, obcí, státu, obvody budov a další údaje.
Popis tvoří čísla, případně názvy jednotlivých pozemků, budov, území a dalších zakreslených míst na mapě.

Katastrální mapa je zpřístupněna každému na adrese nahlizenidokn.cuzk.cz

V advokacii jsem 13 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Hledáte-li právníka pro váš realitní byznys nebo potřebujete poradit s koupí či prodejem nemovitosti, ušetřím vám starosti, čas a peníze.

« Zpět na seznam slovíček