« Zpět na seznam slovíček

Katastrální mapa je státním mapovým dílem velkého meřítka v digitální formě. Obsahem katastrální mapy je polohopis a popis.

Polohopis obsahuje zejména zobrazení hranic pozemků, katastrálních území, obcí, státu, obvody budov a další údaje.
Popis tvoří čísla, případně názvy jednotlivých pozemků, budov, území a dalších zakreslených míst na mapě.

Katastrální mapa je zpřístupněna každému na adrese nahlizenidokn.cuzk.cz

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář nadále poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Omezujeme pouze osobní schůzky, jednání i podpisy smluv jsou organizovány na dálku, což nemá žádný vliv na jejich platnost. Koukněte na náš aktuální článek o změnách: https://ilonacernochova.cz/koronavirus-a-podpisy-kupnich-smluv-na-nemovitosti-co-je-jinak/.