Pronajímatel

« Zpět na seznam slovíček

Pronajímatel je osobou, která přenechává věc (např. bytovou jednotku) k užívání jiné osobě (nájemci), a to za úplatu (nájemné) sjednanou ve smlouvě o pronájmu.

« Zpět na seznam slovíček