« Zpět na seznam slovíček

Právo stavby je věcné právo k věci cizí, které opravňuje osobu odlišnou od vlastníka pozemku mít na povrchu nebo pod povrchem tohoto cizího pozemku stavbu. Jedná se o zvláštní typ práva, kdy je vlastník stavby odlišný od vlastníka pozemky. Právo stavby se využívá převážně z ekonomických důvodů, kdy investor má zájem pouze o právo postavit na cizím pozemku stavbu (obvykle jde o nákupní centrum, továrnu nebo stavbu obytné čtvrti), ale už nemá zájem o odkup pozemků, na kterých bude svůj plán realizovat, jelikož by se jednalo o velice nákladnou záležitost. Je proto zřízeno právo stavby, které se zakládá smlouvou mezi vlastníkem pozemku a investorem (stavebníkem) a je zřízeno na určitou dobu, maximálně 99 let. Právo stavby se mezi stranami zřizuje za úplatu označovanou jako tzv. stavební plat. Je důležité vědět, že právo stavby je nemovitá věc, z čehož vyplývá, že se na něj vztahují podmínky pro nakládání s nemovitostmi.

« Zpět na seznam slovíček