« Zpět na seznam slovíček

Pravost podpisu na vkladové listině (typicky na kupní či darovací smlouvě) musí katastrální úřad vždy zjišťovat. Nejsou-li podpisy na vkladové listině úředně ověřeny, musí navrhovatel prokázat jejich pravost. Není-li pravost podpisu prokázána do 30ti dnů od podání návrhu na zápis, katastrální úřad řízení o povolení vkladu zastaví. Stejně tak musí být pravost podpisu zkoumána i v případě, kdy je návrh na vklad podán elektronicky a vkladová listina je opatřena uznávaným elektronickým podpisem (zkoumá se kvalifikovaný certifikát, na němž je elektronický podpis založen).

Pravost podpisu se nezjišťuje, pokud listinu sepsal notář formou notářského zápisu.

« Zpět na seznam slovíček