« Zpět na seznam slovíček

Jeskyně jsou definovány jako podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil, včetně jejich výplní a přírodních jevů v nich. Platí, že jeskyně nejsou součástí pozemku na němž nebo v němž se nachází, ale jsou samostatnou nemovitou věcí. Matoucí ovšem může být skutečnost, že dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nejsou vůbec předmětem vlastnictví. Z judikatury však vyplývá, že pokud jsou jeskyně přírodou vytvořeny v ložisku vyhrazených nerostů, jež vytváří jejich stěny, jsou součástí tohoto ložiska. Vzhledem k tomu, že ložiska vyhrazených nerostů patří státu, bude v tomto případě i jeskyně jako součást ložiska vyhrazených nerostů ve vlastnictví státu.

Jeskyně jsou chráněny a je zakázáno je ničit, poškozovat nebo upravovat jejich dochovaný stav. Pro jakékoliv úpravy či průzkum nebo výzkum jeskyně je třeba povolení orgánu ochrany přírody. Povolení nepotřebují např. osoby jako policie, záchranné služby apod.

Oficiální seznam jeskyní České republiky – JESO je veden Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Registrovaní uživatelé mohou vstoupit do databáze na https://jeso.nature.cz/.

« Zpět na seznam slovíček