Advokát

« Zpět na seznam slovíček

Advokátem je osoba, která je oprávněna poskytovat právní služby spočívající mimo jiné v zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, udělování právních porad, sepisování listin a celé řadě souvisejících činností. Neplatí, že každý, kdo má právní vzdělání, je zároveň advokátem. Pro výkon advokacie je podmínkou zápis v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. Tuto skutečnost lze jednoduše ověřit na následující adrese: http://vyhledavac.cak.cz/

« Zpět na seznam slovíček