« Zpět na seznam slovíček

Dle § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se za imise považuje vše, co působí, že odpad (vypouštění splašků), voda (vypouštění vody), kouř (popel), prach, plyn, pach (zápach ze žumpy), světlo, stín, hluk (psí štěkot), otřesy a jiné podobné účinky (obtěžování včelami, holuby atd.) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.

Přímé imise jsou pak podmnožina imisí, které jsou přímo přivedeny na sousední pozemek (na sousedův pozemek je vypuštěn pes nebo vylité splašky apod.). Přímé imise jsou vždy zakázány, nehledě na míru jejich vlivů a stupeň obtěžování vlastníka sousedního pozemku. 

Jiná je situace ve chvíli, kdy si vlastníci sousedních pozemků dobrovolně sjednají např. právo služebnosti.

Druhou variantou jsou imise nepřímé, které za určitých okolností nejsou zakázané.

« Zpět na seznam slovíček