« Zpět na seznam slovíček

Dárce je stranou darovací smlouvy. Ta je právním důvodem ke vzniku závazkového právního poměru nazývaného darování. Dárce může být jak osoba fyzická, tak i osoba právnická. Na straně dárce se může vyskytovat i více osob. Dárce převádí vlastnické právo k věci obdarovanému bezúplatně. Dochází tedy k tomu, že dárce bezúplatně a dobrovolně předává obdarovanému část svého majetku, a tím se snižuje hodnota jeho celkového jmění. Specifická a nestandardní situace nastává, jde-li o darování mezi manžely. Darování mez manžely je možné jen k majetku, který je ve výlučném vlastnictví jednoho z nich a který není součástí společného jmění manželů.

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář nadále poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Omezujeme pouze osobní schůzky, jednání i podpisy smluv jsou organizovány na dálku, což nemá žádný vliv na jejich platnost. Koukněte na náš aktuální článek o změnách: https://ilonacernochova.cz/koronavirus-a-podpisy-kupnich-smluv-na-nemovitosti-co-je-jinak/.