« Zpět na seznam slovíček

Kupní smlouva na pozemek je dvoustranné právní jednání zakládající právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je závazek prodávajícího převést vlastnické právo k pozemku na kupujícího a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Zákon vyžaduje, aby byla tato smlouva uzavřena v písemné formě. Pokud není dodržená tato písemná forma, pak se jedná o absolutně neplatnou smlouvu a jako taková nemůže vyvolávat žádné právní účinky.

« Zpět na seznam slovíček