Darování nemovitosti

« Zpět na seznam slovíček

Darování nemovitosti spočívá v bezplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci z dárce na obdarovaného na základě darovací smlouvy. Touto smlouvou buď dárce přímo převádí vlastnické právo na obdarovaného, anebo se pouze zavazuje k tomu, že obdarovanému v budoucnu věc převede do jeho vlastnictví.

« Zpět na seznam slovíček