« Zpět na seznam slovíček

Darování nemovitosti spočívá v bezplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci z dárce na obdarovaného na základě darovací smlouvy. Nejčastěji se tak děje mezi příbuznými. Základem převodu nemovitosti darem je písemná darovací smlouva. Následně je nutné podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Více informací si přečtěte v našem článku zde.

« Zpět na seznam slovíček