« Zpět na seznam slovíček

Právní jednání je druhem právní skutečnosti. Jde o projev vůle fyzické nebo právnické osoby, popřípadě orgánu veřejné moci, který směřuje ke vzniku, změně nebo zániku práv a povinností. Projev vůle musí být svobodný, vážný a prostý omylu a tísně, jinak půjde o jednání zdánlivé, nebo může být vyslovena jeho neplatnost. Typickým příkladem právního jednání je uzavření smlouvy.

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Je již opět možné sjednat si osobní schůzku.