Stavební úřad

« Zpět na seznam slovíček

Úřad, u něhož je vedeno územní a stavebního řízení. Stavbní úřad vydává územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. Dále může uzavřít veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, povoluje změnu stavby před jejím dokončením, vydává kolaudační souhlas nebo souhlas s odstraněním stavby a provádí celou řadu souvisejících činností podle stavebního zákona. V prvním stupni jde zpravidla o obecní úřad, úřad městské části nebo městského obvodu. Odvolacím stavebním úřadem je běžně krajský úřad nebo magistrát.

V advokacii jsem 13 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Hledáte-li právníka pro váš realitní byznys nebo potřebujete poradit s koupí či prodejem nemovitosti, ušetřím vám starosti, čas a peníze.

« Zpět na seznam slovíček