Stavební úřad

« Zpět na seznam slovíček

Úřad, u něhož je vedeno územní a stavebního řízení. Stavbní úřad vydává územní rozhodnutí, územní souhlas, stavební povolení, poskytuje informace pro pořizování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. Dále může uzavřít veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, povoluje změnu stavby před jejím dokončením, vydává kolaudační souhlas nebo souhlas s odstraněním stavby a provádí celou řadu souvisejících činností podle stavebního zákona. V prvním stupni jde zpravidla o obecní úřad, úřad městské části nebo městského obvodu. Odvolacím stavebním úřadem je běžně krajský úřad nebo magistrát.

Klientům už 12 let pomáhám neztratit se v paragrafech. Posledních 5 let se s radostí věnuji právu nemovitostí, k němuž mě to vždy táhlo nejvíce. Úzkou specializaci a znalost realitního prostředí vnímám jako naprosto nezbytný základ pro poskytování špičkových služeb.

« Zpět na seznam slovíček