Územní rozhodnutí

« Zpět na seznam slovíček

K umístění stavby, provedení jejich změn nebo změně využití určitého území je až na výjimky zapotřebí územního rozhodnutí vydávaného stavebním úřadem. V některých případech je možné jej nahradit územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou. Územní rozhodnutí se nevydává ani v případech, kdy jej nahrazuje regulační plán. Územní rozhodnutí v sobě zahrnuje rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, změně využití území, změně vlivu užívání stavby na životní prostředí, dělení nebo scelování pozemků a ochranném pásmu.

V advokacii jsem 13 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Hledáte-li právníka pro váš realitní byznys nebo potřebujete poradit s koupí či prodejem nemovitosti, ušetřím vám starosti, čas a peníze.

« Zpět na seznam slovíček