Bytové spoluvlastnictví

« Zpět na seznam slovíček

Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Může vzniknout, pokud je součástí nemovité věci dům alespoň s dvěma byty. Bytové spoluvlastnictví je specifickým druhem spoluvlastnictví nemovité věci, jejíž součástí je budova s alespoň dvěma byty nebo nebytovými prostory (tzv. jednotky). Bytové spoluvlastnictví tak vzniká až po vzniku jednotek a to přeměnou z podílového spoluvlastnictví k dané nemovité věci. Spoluvlastník je vlastníkem jednotky, zároveň je však i podílovým spoluvlastníkem společných částí. Jelikož se jedná o specifický druh spoluvlastnictví, zákon tak speciálně upravuje práva a povinnosti vlastníků jednotek. Pro správu domu a pozemku často bývá zakládána právnická osoba společenství vlastníků jednotek.

« Zpět na seznam slovíček