« Zpět na seznam slovíček

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin k zápisu některých změn v katastru nemovitostí, například je potřeba k zápisu rozdělení pozemku, ke změně hranice pozemku, k určení hranic pozemků při pozemkových úpravách, k opravě geometrického a polohového určení nemovitosti nebo k vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku aj.

Vyhotovení geometrického plánu spadá pod zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Dle tohoto zákona je také udělováno úřední oprávnění zeměměřickým inženýrům, jejich seznam naleznete zde https://www.cuzk.cz/Nabidky-a-zakazky/Seznam-vsech-uredne-opravnenych-zememerickych-inze.aspx. Pouze oni jsou oprávněni k vyhotovení geometrického plánu a také k jeho kopírování. Zvláštností geometrických plánů totiž je, že jejich kopie nelze ověřit klasickým postupem pro ověřování listin (vidimace) na Czech POINTu či u notáře, ale musí být vždy ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Lze tedy uvést doporučení, aby klient od zeměměřiče (geodeta) obdržel vždy dostatečný počet originálů geometrického plánu a nemusel pak dodatečně řešit ověřování jeho kopií.

« Zpět na seznam slovíček