« Zpět na seznam slovíček

Bezplatnou právní pomoc v určitých oblastech práva (zejm. lidská práva, sociální oblast, domácí násilí) například zajišťují:

  • Česká advokátní komora
  • Asociace občanských poraden http://www.obcanskeporadny.cz/
  • Bílý kruh bezpečí www.bkb.cz/index.php
  • Liga lidských práv http://www.llp.cz/
  • Poradna pro občanství, občanská a lidská práva http://www.poradna-prava.cz/
  • Ekologický právní servis www.eps.cz
« Zpět na seznam slovíček