« Zpět na seznam slovíček

Jde o neurčitou lhůtu, která přímo neurčuje, v jakém konkrétním časovém okamžiku je třeba povinnost splnit. Zákonodárce často tento termín používá jak v předpisech soukromého práva, tak ve veřejném právu. Její podstatu definuje její slovní vyjádření. Jedná se o lhůtu, která má vyjadřovat co nejkratší časový úsek. Vyžaduje se neprodlené či bezprostřední jednání směřující k učinění jistého právního jednání nebo jiného projevu vůle. Je stanovena zákonem k uplatnění určitého práva nebo splnění povinnosti. Doba trvání lhůty bude záviset na okolnostech konkrétního případu. Je-li Vám uložena povinnost něco konat/plnit bez zbytečného odkladu, může se tak jednat o lhůtu v několika hodinách nebo řádech dnů. Vždy záleží na posouzení dané situace a konkrétního případu. V našich smlouvách týkajících se koupě či prodeje nemovitostí zpravidla vycházíme z toho, že tato lhůta odpovídá cca 5 dnům.

« Zpět na seznam slovíček