« Zpět na seznam slovíček

Zrušení družstva je pouze počátkem celého procesu smeřujícího k zániku družstva. Mezi zrušením a zánikem zpravidla probíhá likvidace, která slouží k vypořádání majetku. (srov. zánik družstva)

Družstvo se obecně zrušuje jako každá jiná právnická osoba zejména právním jednáním (např. rozhodnutím členské schůze), uplynutím doby (bylo-li založeno na dobu určitou), rozhodnutím orgánu veřejné moci (typicky soudu) nebo dosažením účelu, pro který bylo zřízeno.

« Zpět na seznam slovíček