Cena obvyklá

« Zpět na seznam slovíček

Obvyklou cenou se rozumí cena, které by bylo dosaženo při běžném obchodním prodeji podobného majetku při poskytování stejné či obdobné služby. Rozdíl oproti mimořádné ceně je v tom, že se při jejím určení nepřihlíží k vlivu mimořádné okolnosti na trhu či osobních poměrů prodávajícího a kupujícího (například stav tísně, důsledky přírodních sil či kalamit), ani ke vlivu zvláštní obliby. Jejím účelem je tedy zjištění relativně objektivní hodnoty oceňované věci. Obvyklá cena vychází z jejího odhadu, kterou zpracovává odhadce uvedený v seznamu banky.

V advokacii jsem 13 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Hledáte-li právníka pro váš realitní byznys nebo potřebujete poradit s koupí či prodejem nemovitosti, ušetřím vám starosti, čas a peníze.

« Zpět na seznam slovíček