Závdavek

« Zpět na seznam slovíček

Závdavkem se potrvzuje uzavření smlouvy a zároveň tím dlužník poskytuje jistotu, že svůj dluh splní. Jestliže tak dlužník ze své viny neučiní, může si věřitel závdavek ponechat.

« Zpět na seznam slovíček