« Zpět na seznam slovíček

Závdavkem se potvrzuje uzavření smlouvy a zároveň tím dlužník poskytuje jistotu, že svůj dluh splní. Jestliže tak dlužník ze své viny neučiní, může si věřitel závdavek ponechat. V případě uzavření smlouvy se pak hodnota závdavku započítává na úhradu kupní ceny. Nikde není přímo stanovené, co může být použito jako závdavek, ale obvykle se bude jednat o peněžité plnění či drobné movité věci. Jelikož v případě nesplnění závazku se hodnota závdavku zdvojnásobuje, tak by tento měl být vyčíslitelný v penězích. Závdavek je nutné rozlišit od zálohy, a to tak, že závdavek se poskytuje nejpozději právě při uzavření smlouvy, kdežto záloha může být poskytnuta až poté co smlouva byla uzavřena. Pokud není závdavek odevzdán při uzavření smlouvy, tak se smlouva má za uzavřenou bez závdavku.

 

 

« Zpět na seznam slovíček