« Zpět na seznam slovíček

Hlasování na členské schůzi družstva resp. výkon hlasovacího práva je jedno ze základních práv každého člena družstva. Až na výjimky platí, že každý člen má jeden hlas a pro usnesení členské schůze je potřeba většina hlasů přítomných členů, nestanoví-li zákon či stanovy jinak.

Hlasuje se např. o změně stanov družstva, volbě a odvolání členů představenstva a jiných orgánů, schvalování účetní závěrky apod.

« Zpět na seznam slovíček