« Zpět na seznam slovíček

Platnost a účinnost jsou dva odlišné pojmy. Můžeme se s nimi setkat jednak u právních jednání (např. uzavírání smluv) a jednak u právních předpisů.

Platnost právního jednání znamená, že dané jednání má požadované náležitosti a není zde důvod neplatnosti, nicméně účinky právního jednání (vznik, změna, zánik práv a povinností) nastávají až jeho účinností. Někdy okamžik platnosti a účinnosti splývá, jindy nastává účinnost později (např. nájemní smlouva je platně uzavřena a strany se dohodnou, že nájemce začne byt užívat následující měsíc – smlouva je platná, ale účinná bude až počátkem následujícího měsíce).

Podobná situace je u právních předpisů, u kterých nastává platnost vyhlášením ve sbírce zákonů, nicméně účinnost (schopnost mít účinky vůči adresátům normy a povinnost adresátů se normou řídit) nastává až dnem uvedeným v právním předpise. Není-li den účinnosti v předpise uveden, nastává 15. dnem po vyhlášení.

« Zpět na seznam slovíček