Právní událost

« Zpět na seznam slovíček

Druh právní skutečnosti. Nastává objektivně, tedy nezávisle na vůli osob. Je v souladu s právem, a tudíž nejde o protiprávní stav. Se vznikem právní události bývá spojen vznik, změna nebo zánik jistého práva či povinnosti. Příkladem může být narození a smrt člověka, s nimiž zákon spojuje vznik a zánik právní osobnosti, nebo dosažení jistého věku (např. plná svéprávnost je vázána na dosažení 18. roku věku).

V advokacii jsem 13 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Hledáte-li právníka pro váš realitní byznys nebo potřebujete poradit s koupí či prodejem nemovitosti, ušetřím vám starosti, čas a peníze.

« Zpět na seznam slovíček