« Zpět na seznam slovíček

Podpisy smluvních stran na darovací smlouvě určené pro vklad do katastru nemovitostí musí být úředně ověřeny. Na výtisku návrhu na vklad se úřední ověření podpisů nevyžaduje. Správní poplatek za podání tohoto návrhu se hradí ve výši 1000 korun (je možné uhradit při osobním podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, a to hotově nebo platební kartou, při podání prostřednictvím poštovního přepravce nebo datové schránky bývají údaje pro platbu zasílány po zaevidování návrhu nebo také lze návrh opatřit kolkem v příslušné hodnotě, platbu lze také provést bezhotovostně na zvláštní účet státního rozpočtu zřízený u příslušného katastrálního úřadu).

Pokud účastník řízení, který podal návrh, neuhradí poplatek ve stanovené výši ani na výzvu katastrálního úřadu, katastrální úřad po marném uplynutí lhůty pro zaplacení poplatku řízení o povolení vkladu.

Způsob podání návrhu může být:

  • elektronicky
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
  • osobně na příslušném katastrálním úřadě
« Zpět na seznam slovíček