« Zpět na seznam slovíček

Za realitní zprostředkování je považována jakákoliv činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy, tedy buď smlouvy o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, nebo, smlouvy o nabytí práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor. Výjimku mají smlouvy o ubytování. Jednoduše řečeno se tedy jedná typicky o smlouvy kupní a nájemní, případně o smlouvy darovací a o zřízení věcných břemen.

Realitní zprostředkování je služba, kterou poskytují realitní zprostředkovatelé (lidově realitní makléři) a s účinností od 3.3.2020 se na tuto oblast podnikání vztahuje zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování).

« Zpět na seznam slovíček