« Zpět na seznam slovíček

Místní příslušnost udává, který soud nebo správní úřad je oprávněn projednat a rozhodnout konkrétní věc, a to na základě územního hlediska. Pro správní, trestní i soukromoprávní řízení existují zvláštní pravidla stanovení místní příslušnosti. Například pro občanskoprávní spor, jehož předmětem je nemovitost, bude místně příslušným soud, v jehož obvodu se daná nemovitá věc nachází.

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Je již opět možné sjednat si osobní schůzku.