« Zpět na seznam slovíček

Předmětem daně z příjmu jsou veškeré příjmy, pakliže nejsou od daně výslovně osvobozeny (např. některé bezúplatné převody majetku). Zúčtovacím obdobím je zpravidla kalendářní rok nebo účetní období. Sazba daně činí 15 % pro fyzické osoby a 19 % pro právnické osoby. Daň se přiznává prostřednictvím daňového přiznání adresovaného finančnímu úřadu.

Z hlediska realitního práva zde spadá i úplatný převod nemovitosti, tedy povinnost prodávajícího zaplatit daň z příjmu z kupní ceny nemovitosti. Prodávající nemovitostí se mohou od placení této daně osvobodit v případech, kdy časový úsek mezi nabytím nemovitosti a jejím dalším prodejem činil alespoň 5 let za předpokladu, že nový vlastník nemovitost nabyl do 31. prosince 2020 včetně. Tato úprava se však již neuplatní pro nemovitosti, které jejich vlastník nabyl od 1. ledna 2021 a později. Od tohoto data se tzv. časový test prodloužil na dvojnásobnou lhůtu, tzn. 10 let.

V platnosti zůstává osvobození bez ohledu na lhůtu v případech, kdy prodávající použije získané finanční prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby.

« Zpět na seznam slovíček