Daň z příjmů

« Zpět na seznam slovíček

Druh daně, jejímiž poplatníky jsou fyzické a právnické osoby. Předmětem této daně jsou veškeré příjmy, pakliže nejsou od daně výslovně osvobozeny (např. některé bezúplatné převody majetku). Zúčtovacím obdobím je zpravidla kalendářní rok nebo účetní období. Sazba daně činí 15 % pro fyzické osoby a 19 % pro právnické osoby. Daň se přiznává prostřednictvím daňového přiznání adresovaného finančnímu úřadu.

« Zpět na seznam slovíček