« Zpět na seznam slovíček

Exekuce na nemovitost je jeden ze způsobů, jak se věřitel může domoci zaplacení peněžité částky povinným (dlužníkem). Zpravidla spočívá v prodeji nemovité věci v dražbě, jejíž výtěžek následně připadne věřiteli (případně více věřitelům). Může jít ale také o nucenou správu nemovité věci (například bytového domu), z níž budou věřitelům náležet plody a užitky (například nájemné za pronájem bytových jednotek v bytovém domě) po dobu, než dojde k uspokojení (zaplacení) jejich pohledávek.

« Zpět na seznam slovíček