Regulační plán

« Zpět na seznam slovíček

Druh územně plánovací dokumentace. Stanovuje podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb nebo pro vytváření příznivého životního prostředí. Pořizuje jej obecní úřad obce s rozšířenou působností, popřípadě krajský úřad pro plochy a koridory nadmístního významu. V některých případech lze regulačním plánem nahradit územní rozhodnutí.

V advokacii jsem 13 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Hledáte-li právníka pro váš realitní byznys nebo potřebujete poradit s koupí či prodejem nemovitosti, ušetřím vám starosti, čas a peníze.

« Zpět na seznam slovíček