« Zpět na seznam slovíček

Druh územně plánovací dokumentace. Stanovuje podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb nebo pro vytváření příznivého životního prostředí. Pořizuje jej obecní úřad obce s rozšířenou působností, popřípadě krajský úřad pro plochy a koridory nadmístního významu. V některých případech lze regulačním plánem nahradit územní rozhodnutí.

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Je již opět možné sjednat si osobní schůzku.