« Zpět na seznam slovíček

Druh územně plánovací dokumentace. Stanovuje podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb nebo pro vytváření příznivého životního prostředí. Pořizuje jej obecní úřad obce s rozšířenou působností, popřípadě krajský úřad pro plochy a koridory nadmístního významu. V některých případech lze regulačním plánem nahradit územní rozhodnutí.

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář nadále poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Omezujeme pouze osobní schůzky, jednání i podpisy smluv jsou organizovány na dálku, což nemá žádný vliv na jejich platnost. Koukněte na náš aktuální článek o změnách: https://ilonacernochova.cz/koronavirus-a-podpisy-kupnich-smluv-na-nemovitosti-co-je-jinak/.