Regulační plán

« Zpět na seznam slovíček

Druh územně plánovací dokumentace. Stanovuje podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb nebo pro vytváření příznivého životního prostředí. Pořizuje jej obecní úřad obce s rozšířenou působností, popřípadě krajský úřad pro plochy a koridory nadmístního významu. V některých případech lze regulačním plánem nahradit územní rozhodnutí.

Klientům už 12 let pomáhám neztratit se v paragrafech. Posledních 5 let se s radostí věnuji právu nemovitostí, k němuž mě to vždy táhlo nejvíce. Úzkou specializaci a znalost realitního prostředí vnímám jako naprosto nezbytný základ pro poskytování špičkových služeb.

« Zpět na seznam slovíček