« Zpět na seznam slovíček

Zavázané straně vznikne povinnost uzavřít smlouvu v souladu s podmínkami smlouvy o smlouvě budoucí teprve v okamžiku, kdy ji k tomu vyzve strana oprávněná. Neučiní-li strana oprávněná tuto výzvu včas, povinnost zavázané strany uzavřít smlouvu zanikne.

« Zpět na seznam slovíček