« Zpět na seznam slovíček

Kdo nabude vlastnické právo k nemovité věci, přejímá také na ní váznoucí závady, které jsou zapsány v katastru nemovitostí. Jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit nebo bylo-li to ujednáno, anebo stanoví-li tak zákon.

Nejde tedy o závazky převodce, ale jde o věcná (věcná břemena, zástavní právo apod.) a obligační (nájem, pacht, předkupní právo) práva zatěžující nemovitou věc.

Proto je doporučeno uvést v kupní smlouvě výslovně všechny závady váznoucí na nemovité věci, popřípadě uvést prohlášení prodávajícího, že na nemovité věci žádné závady neváznou.

« Zpět na seznam slovíček