« Zpět na seznam slovíček

Nájemné představuje cenu, za kterou pronajímatel přenechává předmět nájmu (byt) k užívání nájemci.

Není-li ujednáno jinak, je nájemné cena za jeden měsíc užívání.

« Zpět na seznam slovíček