« Zpět na seznam slovíček

Předmět nájmu je věc, kterou pronajímatel přenechává nájemci k užívání. Předmětem nájmu může být věc nemovitá, její část nebo nezuživatelná věc movitá.

V případě nájmu bytu je předmětem nájmu byt.

« Zpět na seznam slovíček