« Zpět na seznam slovíček

Prodejem bytu rozumíme převod vlastnického práva k bytové jednotce na základě kupní smlouvy. Vlastnické právo přechází na kupujícího teprve zápisem do katastru nemovitostí, a to se zpětným účinkem ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

« Zpět na seznam slovíček