« Zpět na seznam slovíček

Osoba oprávněná z předkupního práva. Prodávající má povinnost nabídnout věc ke koupi předkupníkovi, jakmile uzavře smlouvu s koupěchtivým. Přijme-li předkupník nabídku ke koupi, uskuteční se koupě za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivým

« Zpět na seznam slovíček