« Zpět na seznam slovíček

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí je druhem návrhu na zápis, jímž se navrhovatel typicky domáhá zápisu změny vlastnického práva k nemovitosti. Jeho předmětem ale může být i zápis vzniku, změny, zániku, promlčení, případně uznání existence nebo neexistence vlastnického práva, práva stavby, věcného břemene, zástavního práva, předkupního práva, přídatného spoluvlastnictví, zákazu zcizení nebo zatížení, rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám a některých jiných práv do katastru nemovitostí.

« Zpět na seznam slovíček
INFORMACE K AKTUÁLNÍ SITUACI S KORONAVIREM: Naše kancelář nadále poskytuje právní služby v nepřerušeném provozu. Omezujeme pouze osobní schůzky, jednání i podpisy smluv jsou organizovány na dálku, což nemá žádný vliv na jejich platnost. Koukněte na náš aktuální článek o změnách: https://ilonacernochova.cz/koronavirus-a-podpisy-kupnich-smluv-na-nemovitosti-co-je-jinak/.