Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí

« Zpět na seznam slovíček

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí je druhem návrhu na zápis, jímž se navrhovatel typicky domáhá zápisu změny vlastnického práva k nemovitosti. Jeho předmětem ale může být i zápis vzniku, změny, zániku, promlčení, případně uznání existence nebo neexistence vlastnického práva, práva stavby, věcného břemene, zástavního práva, předkupního práva, přídatného spoluvlastnictví, zákazu zcizení nebo zatížení, rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám a některých jiných práv do katastru nemovitostí.

Klientům už 12 let pomáhám neztratit se v paragrafech. Posledních 5 let se s radostí věnuji právu nemovitostí, k němuž mě to vždy táhlo nejvíce. Úzkou specializaci a znalost realitního prostředí vnímám jako naprosto nezbytný základ pro poskytování špičkových služeb.

« Zpět na seznam slovíček