Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí

« Zpět na seznam slovíček

Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí je druhem návrhu na zápis, jímž se navrhovatel typicky domáhá zápisu změny vlastnického práva k nemovitosti. Jeho předmětem ale může být i zápis vzniku, změny, zániku, promlčení, případně uznání existence nebo neexistence vlastnického práva, práva stavby, věcného břemene, zástavního práva, předkupního práva, přídatného spoluvlastnictví, zákazu zcizení nebo zatížení, rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám a některých jiných práv do katastru nemovitostí.

V advokacii jsem 13 let a vždy pro mě bylo nejdůležitější dělat věci pořádně. Proto se specializuji výhradně na jednu oblast, a to jsou nemovitosti. Hledáte-li právníka pro váš realitní byznys nebo potřebujete poradit s koupí či prodejem nemovitosti, ušetřím vám starosti, čas a peníze.

« Zpět na seznam slovíček