« Zpět na seznam slovíček

Služebnost bytu je jedním ze základních druhů služebností. Vlastník zatíženého bytu je povinen strpět jeho užívání osobou oprávněnou ze služebnosti.

V praxi se objevuje služebnost bytu nejčastěji při darování nemovitosti, kdy si rodiče vymíní na svých potomcích (či jiném obdarovaném) právo na dožití v převáděném bytě.

« Zpět na seznam slovíček