Cena sjednaná

« Zpět na seznam slovíček

Sjednanou cenou se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí rozumí úplata za nabytí vlastnického práva k nemovité věci.

« Zpět na seznam slovíček