« Zpět na seznam slovíček

Judikatura se dá pojmenovat několika způsoby. Nejjednodušší k pochopení významu je soubor jednotlivých judikátů (soudních rozhodnutí) nebo také lze říci, že se jedná o výsledek rozhodovací praxe soudů ve formě souboru rozhodnutí publikovaných v oficiální sbírce (Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, vydávaná Nejvyšším soudem, Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, vydávaná Nejvyšším správním soudem a Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu ČR, vydávaná Ústavním soudem).

Tato stanoviska nejsou právně závazná a působí jen přesvědčivostí argumentace (na rozdíl od precedentů), avšak v zavedené praxi českých soudů, judikatura jmenovaných soudů, je v českém pojetí chápána tak, že soudy nižší instance (tedy soudy okresní a krajské, popř. vrchní) se stanovisky soudů nejvyšších nebo soudu Ústavního řídí, a rozhodují ve světle judikatury. Z toho plyne, že určitá závaznost judikatury existuje a lze uzavřít, že judikatura je jakousi vítanou pomůckou a návodem pro správnou interpretaci a aplikaci právních norem v praxi.

« Zpět na seznam slovíček