« Zpět na seznam slovíček

Výbor SVJ je statutárním orgánem společenství vlastníků jednotek v případě, že stanovy neurčily tímto orgánem předsedu společenství. Jeho členové jsou voleni a odvoláváni shromážděním vlastníků jednotek. V zákoně není stanoven minimální ani maximální počet členů výboru, nicméně ve stanovách musí být pevně určen.

Výbor se schází nejméně jednou za čtvrt roku a rozhoduje ve všech věcech, které zákon nebo stanovy nesvěří jinému orgánu společenství. Především tak zastupuje společenství navenek a nese odpovědnost za jeho hospodaření.

« Zpět na seznam slovíček